Netd@ys Europe1998

 

OBJECTIUS

ACTIVITATS DELS MESTRES

ACTIVITATS AMB ELS ALUMNES

ACTIVITATS PRÈVIES

ACTIVITTATS DEL 14 AL 27 D'0CTUBRE

ACTIVITATS POSTERIORS A SETMANA NETD@YS EUROPE

AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Tots els objectius proposats s'han aconseguit i les activitats es realitzen segons el calendari previst però consideram que hem de comentar el següent:

ASPECTES POSITIUS A DESTACAR