FEM ACTIVITATS

 ELS PROFESSORS/ES

 PROFESSORS/ES I ALUMNES

 TOTA LA COMUNITAT ESCOLAR

Tenim programades una sèrie d'activitats on necessitam la col·laboració de tots: mestres, pares-mares i alumnes. Les treballam a nivell de Centre, principalment a les àrees d'Educació Artística i Coneixement del Medi:


  També fem activitats a nivell de classe o de cicle: L'ASSOCIACIÓ DE PARES-MARES

Organitza les activitats extraescolars fora de l'horari lectiu, de dilluns a divendres i de 16 a 19 hores. Algunes d'aquestes activitats es realitzen en col·laboració amb l'Ajuntament de Santa Eulària. La participació dels alumnes és totalment voluntària. Hi ha les següents opcions: