I.E.S.      Mª Àngels Cardona
Ronda Balears, s/n
Ciutadella de Menorca. 07760
971-380166//971-382294
 
 
 
*Característiques de s´institut.
*CCFFs i PGS de cuina, restaurant,allotjament, administració i electromecànica de vehicles.
*That´s English.
*Altres pàgines web interessants o curioses.
*Humor.
 
 Email:
bquetgla@sauce.pntic.mec.es                                                                          Aquesta pàgina ha estat disenyada per en Tomeu Quetglas.